Over de stichting 

Doel

De stichting Wij stoppen MS voor heeft als doel het financieel ondersteunen van MS-patiënten die een HSCT-behandeling willen ondergaan om de slopende ziekte te stoppen. Jessica strijdt tegen multiple sclerose. Middels de actie ‘Wij stoppen MS voor Jessica’ willen we geld inzamelen om haarbehandeling en de kosten van het voor- en natraject te kunnen vergoeden. Eerder hebben we MS-patiënten Miranda, Karien, Bianca en Ramon kunnen helpen.

We zijn een non-profit organisatie en ontvangen geen subsidie van de overheid. Voor het behalen van onze doelstelling zijn we volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Het geld willen we inzamelen door middel van een grootschalige crowdfunding.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter Leon Ripperda, secretaris Melvin Witteveen en penningmeester Marjolein Willems. De bestuursleden zetten zich vrijwillig in voor de stichting.

Missie en resultaten

Lees meer over de missie en werkzaamheden van de stichting in het beleidsplan. In 2017 steunde de stichting Miranda, in 2018 werd Karien geholpen en werd gestart met de campagne voor Bianca. Lees in het jaarverslag 2017 wat we voor Miranda hebben bereikt. In het jaarverslag 2018 kun je lezen wat we voor Karien en Bianca hebben betekend. In 2019 is de campagne ‘Wij stoppen ms voor Bianca’ afgerond, en is de campagne ‘Wij stoppen MS voor Ramon’ met succes gestart en afgerond. Op dit moment is de campagne ‘Wij stoppen MS voor Jessica’ gestart.